KARAYAKUP KÖYÜ GÖLOVA SİVAS KARAYAKUPLULAR'IN BULUŞMA PLATFORMU - Yöresel Sözler
 
Ana Sayfa
Köyümüz
Kültürümüz
=> Türk Büyüklerimiz
=> Kültürümüzde kadının yeri
=> Destanlarımız
=> Ata Sözlerimiz
=> Bilmecelerimiz
=> Deyimlerimiz
=> Folklörümüz-Oyunlarımız
=> Ne İdik Ne Olduk
=> Masallar-Ağıtlar-Maniler
=> Fıkra'lar ve Nasrettin Hoca
=> Hacivat-Karagöz
=> Türkü Sözleri
=> Yöresel Sözler
=> Güzel Sözler
=> Sivaslı Ozanlarımız
=> Yöresel Sanatcılarımız
=> Sivas El Sanatlarımız
=> Sivas Kangal Köpeği
=> Dünya Mirasımız
=> Miras Listesinde Türkiye
=> Sivas Güvercini
Geleneklerimiz
Mübarek Gün ve Geceler
Gölova ve Köyleri
Gölova Üniversite Mezunları
Yiğido Türküsü
Yöremizden Kesitler
Soy Kütüğü
Video'lar
Sizin Görüşleriniz
Köyümüz resimleri
Karayakupluların buluşma platformu
Güncel Haberler
Sizde Link verin
Sizde Ankete Katılın
Ziyaretci defteri
İletişim
YÖRESEL SÖZLER
 
===Aney : Anne
===Abey :Ağabey
===Abrul Ayı:Nisan ayı
===Abu :Bu
===Ahbun :Hayvan gübresi
===Ahırı :Sonuçta
===Alma :Elma
===Alaf :Ot,saman
===Aluç :Yabani dağ meyvesi
===Anik :Ekşimemiş hamur
===Arustag :Tavan
===Atlet :Fanila
===Avara :Boş
===Avara Ayı :Kasım ayı
===Ayam :Hava
===Baca :Evin tavanı
===Bacey :Bacı Kızkardeş
===Bakraç:Büyük yoğurt kabı
===Berdoş :Boş gezen
===Bıldır :Geçmiş yıl
===Bibi :Hala
===Bitike :Bir parça
===Bicimcik :Bir parça
===Bipırtik :Bir parça
===Boynuk :Boynu eğri
===Burç :Ağacın ince dalları
===Buymak :Üşümek
===Büşdüşdüş:Dana Çağırması
===Besleme :Evlatlık
===Cağ :Örgü yapılan demir çubuk
===Ceğet Ayı :Eylül ayı
===Camuş : Manda
===Cıcık :Yeni
===Cecim :Bir çeşit kilim
===Cecey:baba
===Cıbıl :Yoksul
===Cıbız : Kel
===Çuluk :Hindi
===Cılbırı :Bir çeşit çorba
===Cıllıp :Fazla (yağ)
===Cılız :Zayıf
===Cırıt atmak :Koşarak uzaklaşmak
===Cimcikleme :Çimdik atma
===Cıt :Uç,kenar
===Cücük :Civciv
===Cıngıl :Çan
===Çalhama :Ayran
===Çaput :Bez parçası
===Çar :Çarşaf
===Cırnak :Tırnak
===Çedene :Küçük kurut
===Çiğit :Çekirdek
===Çimmek :Yıkanmak
===Çit :Yazma Baş örtü
===Çü çü :Eşek yürütmesi
===Çüşşş :Eşek durdurması
===Dadah :Çocuk yemeği
===Davar :Koyun ve keçi sürüsü
===Danalık:Danaların durduğu yer
===Dehre :Küçük balta
===Dek :Şeker pancarı
===Densiz :Usulüne göre davranmayan
===Deyha :İşte orada
===Deynek :Odun çubuk sopa
===Didmek :Karıştırmak,yünügevşetip açmak
===Dınmak :Koşmak
===Doluksamak :Ağlayacak duruma gelmek
===Düğlemek :İliklemek
===Eğiş :Hamur kesme aleti
===Ecük cücük :Çoluk çocuk
===Elbezi eçete olarak kullanılan bez
===Emmi:Amca
===Emice ost,arkadaş
===Düğe oğurmamış inek,
===Esvap :Çamaşır
===Evermek :Evlendirmek
===Farşa :Edepsiz kadın
===Eşgere :Aşık,âşikar
===Ferik :Küçük tavuk
===Fınfırik :Çocuk oyuncağı,topaç,
===Fışkı :Kurutulmuş Hayvan gübresi
===Fıtı :İnce Bulgur
===Fiske:idare lambası
===Foturaf :Fotoğraf
===Fetir :Yufka
===Gadey :Büyük ağabey
===Gardey:Erkek kardeş kalıntısı
===Garsuk :Karın etleri
===Gollik :Kısa
===Gayser arça,kısım
===Gavut :Unun kavrulmuş hali
===Gendüme ibekte dövülmüş buğday
===Gidik:keçi yavrusu
===Gıcıt :Küçük öküz arabası
===Gılla :Gelincik çiçeği
===Gıdılıç :Serçe parmağı
===Gavar :Su arkından tarlaya açılan ağız
===Gıgırt :Kancalı odun,omuzluk
===Gılevlemek :Bileylemek
===Gındırlamak :Yuvarlamak
===Garipseme :Arzulamak özleme
===Gırnap :Küçük ip
===Gırgıt :Cimri
===Gedet :Manda yavrusu
===Gızırik :Kızarmış
===Gıyılı :Tepsi
===Gobal eğnek
===Gobça üğme
===Gocik :Mont
===Goç Ayı :Ekim ayı
===Gödük :Ölçü birimi
===Golot :Yağlı kete
===Goşgoz :Tarla yemişi
===Gorbagor :Sütü bozuk
===Gön eri
===Göresmek :Özlemek
===Gudik :Köpek
===Gugul :Başlık,bere
===Gurut iramit şeklinde kurutulmuş yoğurt
===Guzzik :Kambur
===Güvey: Damat
===Gücük :Şubat ayı
===Güğüm :Bakır su kabı
===Güllap :Menteşe
===Halastar :Bakır kova
===Halbuysam :Halbuki
===Hiltek :Gevşek
===Harel : Büyük çuval
===Herk :Sürülmüş,ekilmemiş tarla
===Haşıl :Yerel bir yemek
===Hayat :Hol
===Helke :Kova
===Harer :Çuval
===Hevlek :Tarlanın küçük kısımlara ayrılması
===Hırtlik : Bol,çok(boğaz)
===Hıdırgen :Yerinde duramayan
===Ho :Sığıra sesleniş
===Horik :Baca
===Höllemek :Çocuğu Bezlemek
===Hıllik :Eski
===Hotelek :Gırtlak çıkıntısı
===Hozan :Biçilmiş tarla
===Hök :Ağır
===Hörelenmek :Sinirlenip karşı gelmek-
===İg : Yün eğirme aleti
===İki canlı :Gebe-
===İşmar :İşaret
===İt dirseği :Arpacık
===Kahmut :Tarla yemişi
===Katık :Ayran
===Ham :Olgunlaşmamış
===Kelik :Ayakkabı
===Karakış :Aralık ayı
===Kartov atates
===Kavurga :Kavrulmuş buğday
===Kelem :Lahana
===Keyveni :Becerikli (daha çok düğünlerde yemek yapan kadın)
===Kesilim :Güzelim
===Kopçik :Sap kısım
===Kızırik :Çok yanmış
===Kırtik :Küçülmüş parça sabun
===Kiraz Ayı:Haziran
===Kip :Sağlam
===Kurun :Hayvanların su içtiği ve aynı zamanda tahıl yıkanan çeşme
===Kuzuluk :Kuzu barınağı
===Köstüre :Bıçak,nacak gibi aletleri bileme taşı girebi-:nacak
===Kurik :eşeğin sıpası
===Kuz :Kuzey
===Kuşt: Şişlik
===Külek :İçine yağ konulan tahta kap
===Lepüstek :Yassı,düz
===Lan :Hitap şekli
===Lülük :İbriklerin su akıtılan kısmı
===Loğ :Bacalardaki toprağı sıkıştıran silindir taş
===Mabeyn :Salon
===Mal :Büyükbaş hayvanlar için kullanılır
===Mengur :Hayvanların boynuna takılan ağaçtan yular
===Masta :Büyük değnek
===Megel :Çapa yapılan alet
===Merek :Samanlık
===Maşrafa :Su kabı
===Mertek :Kalın ve uzun ağaç
===Mıh :Çivi
===Miltan :Gömlek
===Möhkem :Kip,sağlam
===Motor :Traktör
===Mıh : Büyük çivi
===İşmar : İşaret etmek
===İlmek : Kolay çözülen
===Pağla :Fasulye
===Puhar :Çeşme,Su kaynağı
===Parlım :Bari
===Partal :Abartı
===Parduç :Fırın sileceği
===Peke :Oturulan alçak kaldırım
===Peşkir :El havlusu
===Pestik :Hizmetkar
===Peytambal :Tembel
===Pür :Odun dalı
===Pinnik :Kümes
===Pisik :Kedi
===Poşo :Gezgin,göçmen
===Pürçüklü:Havuç
===Üstencelik :Üstelik
===Sahoyluk:Ahır süpürgesi
===Sitil :Küçük yoğurt kabı
===Siron :Yufkadan yapılmış bir çeşit yemek
===Sıracalı :Bulaşık yaramaz adam
===Sümsük :Yumruk
===Süyam :Karış
===Seğirtmek:koşmak
===Soyha :Kötü,işe yaramaz
===Söve :Kapı penceresi
===Suluğ :Eski evlerde yıkanılan yer
===Sümüklüböcük:Salyangoz
===Süpürtmek :Kovalamak
===Sürgüç :Yerleri silmeye yarayan bez
===Sütlü :Sütlaç
===Şoğurt :Salya
===Şamar:tokat
===Şarşar :Çağlayan
===Şor :Çok tuzlu
===Şoşartmak :Abartmak
===Şişek:koyunun 1.yaşında olanı
===Tar :Tavuk tüneği
===Tekmük :Tekme
===Tekne:Hamur yağrulan tahta kap
===Terek :Raf
===Teşt :Leğen
===Tentene:Dantel
===Tevür :Türlü
===Tırkıç :Çit kapısı
===Tike :Bir parça,azıcık
===Tize :Teyze:bacı:kız kardeş
===Tuluk :Yayık
===Tump :Tarlaları ayıran tümsek
===Yıngırlama :Yuvarlama
===Yığın :Buğday yığını
===Yöreme eğirmende biriken un
===Zemheri :Ocak ayı
===Zehlenmek :Alay etmek
===Zırza :Kilit
===Zibil :Çöp
 
                             

 

Sitemizi 176156 ziyaretçi (488098 klik) Ziyaret etti
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=